Gespreid Betalen Faciliteit

Wanneer u uitgaven doet met uw Mastercard, Mastercard Gold of Mastercard Black moet u het openstaande saldo altijd binnen drie weken na de datum van het rekeningoverzicht volledig terugbetalen. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit niet gelegen komt. Voor die situaties is er de Gespreid Betalen Faciliteit. Hiermee bepaalt u zelf of u een openstaand saldo in één keer terugbetaalt of in termijnen. Er wordt alleen rente in rekening gebracht wanneer u uw rekening (een keer) gespreid terugbetaalt. U kunt de Gespreid Betalen Faciliteit aanvragen, zodra u uw Card in uw bezit heeft. Wij kunnen uw aanvraag alleen goedkeuren als uw financiële situatie dat toelaat en u geen openstaand saldo heeft. Een aanvraag is altijd onder voorbehoud van acceptatie. Als u een openstaand saldo heeft zullen wij uw Card tijdelijk blokkeren zodat u de gelegenheid heeft dit terug te betalen zonder dat het openstaande saldo verder oploopt. De tijdelijke blokkering zullen wij na ontvangst van uw betaling direct verwijderen.

Kosten van de Gespreid Betalen Faciliteit

Product Totaal
kredietbedrag
  Variabele
debetrentevoet
Andere kosten
van het krediet
Jaarlijks Kosten
Percentage (JKP)
 
Mastercard Classic 2.500,-   14% € 20,- 15,75%
5.000,-   14% € 20,- 14,87%
7.500,-   14% € 20,- 14,58%
 
Mastercard Gold 2.500,-   14% € 32,50 15,09%
5.000,-   14% € 32,50 14,73%
7.500,-   14% € 32,50 14,54%
 
Mastercard Black 5.000,-   14% € 204,- 23,38%
7.500,-   14% € 204,- 20,13%
10.000,-   14% € 204,- 18,55%

 

 • Totaal kredietbedrag:
  Het totaal kredietbedrag is afhankelijk van de aan u toegekende bestedingslimiet op uw  creditcard.
 • Variabele debetrentevoet:
  De rente bedraagt per 1 januari 2015 14% op jaarbasis. Dit percentage is variabel en kan door International Card Services (ICS) op elk moment worden gewijzigd.
 • Jaarlijks kostenpercentage (JKP):
  Dit zijn de totale kosten, uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totaal kredietbedrag. Aan de hand van het JKP kunt u verschillende aanbiedingen onderling beter vergelijken.
  Het JKP wijzigt als de rente, de bestedingslimiet of de jaarlijkse Card-bijdrage wijzigen.
  Voor de berekening van het JKP gaan wij uit van de volgende voorbeeldsituatie:
  • u neemt in één keer de volledige bestedingslimiet op;
  • u betaalt de volledige bestedingslimiet terug in twaalf maandelijkse termijnen;
  • u betaalt de Card-bijdrage;
  • u gebruikt de Card verder niet voor betalingen.