Actievoorwaarden 1e jaar gratis

Deze actie is uitgeschreven door International Card Services BV (ICS), Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen.


Actievoorwaarden in het kort

 • De actie loopt van 19 november 2018 t/m 30 juni 2019
 • Uw Mastercard Classic is het eerste jaar gratis: u betaalt het eerste jaar geen Card-bijdrage. Daarna betaalt u een jaarlijkse Card-bijdrage van € 20,- per jaar. De Mastercard Gold kost het eerste jaar € 20,- en daarna € 32,50 per jaar. De Mastercard Black kost € 204,- per jaar.

Uitgebreide actievoorwaarden

Meedoen aan de actie

 1. De actie loopt van 19 november 2018 t/m 30 juni 2019

 2. U doet de aanvraag voor de Mastercard Classic , Mastercard Gold of Mastercard Black zoals genoemd bij bullet 1 en deze wordt goedgekeurd.

 3. Deze actie geldt niet:

  • indien u reeds in het bezit bent, of in de afgelopen 24 maanden in het bezit bent geweest van een Mastercard Classic, Mastercard Gold, Mastercard Black, Visa World Card, Visa World Panda Card, Visa World Card Photo, Visa World Card Gold en/of Visa World Card Platinum, bent u uitgesloten van deelname aan deze actie;

  • als u niet aan alle gestelde voorwaarden voldoet.

 4. U betaalt het eerste jaar geen jaarlijkse Card-bijdrage voor de Mastercard Classic , daarna betaalt u € 20,- per jaar. De Mastercard Gold kost het eerste jaar € 20,- en daarna € 32,50 per jaar. Een Mastercard Black kost € 204,- per jaar. .

 5. ICS behoudt zich het recht voor deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging vereist.

Voorwaarden aanvraag Card

 1. Het aanvragen van een Mastercard is alleen mogelijk als u woonachtig bent in Nederland, ouder bent dan 18 jaar en een vast netto maandinkomen van minimaal € 1.150,- heeft.
 2. Of u in aanmerking komt voor de door u aangevraagde Card hangt, onder andere, af van uw financiële situatie. Hiervoor zult u onder andere bij Stichting Bureau Krediet Registratie getoetst worden.

Voor vragen kunt u bij ICS terecht
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u zich richten tot International Card Services BV, Postbus 23225, 1100 DS te Diemen.