Actievoorwaarden 1e jaar gratis en € 25,- cadeau

Deze actie loopt van 1 januari tot en met 31 december 2018.

 

Actievoorwaarden in het kort

 • Uw Mastercard Classic is het eerste jaar gratis: u betaalt het eerste jaar geen Card-bijdrage. Daarna betaalt u een jaarlijkse Card-bijdrage van € 20,- per jaar. De Mastercard Gold kost het eerste jaar € 20,- en daarna € 32,50 per jaar. De Mastercard Black kost € 204,- per jaar.
 • U ontvangt € 25,- tegoed wanneer u tussen 1 januari en 31 december 2018 een Mastercard aanvraagt en uw aanvraag goedgekeurd is.
 • Direct nadat uw Card geactiveerd is, wordt het tegoed van € 25,- op uw Card bijgeschreven en kunt u dit tegoed direct wereldwijd besteden bij alle Mastercard Acceptanten.
 • Wanneer het tegoed van € 25,- niet binnen 90 dagen na ontvangst van de Card wordt besteed, vervalt het tegoed. Contante geldopnamen gelden niet als gebruik van uw Mastercard.
 • U kunt slechts één keer gedurende de gehele actieperiode deelnemen aan deze actie.
 • Deze actie geldt niet voor (de aanvraag van) een Extra Card.

Uitgebreide actievoorwaarden

Meedoen aan de actie

 1. U kunt meedoen aan de actie met € 25,- cadeau op uw Card als:
  1. u binnen de actieperiode een Mastercard Classic, Mastercard Gold of Mastercard Black (in het vervolg Mastercard genoemd) aanvraagt;
  2. Uw aanvraag is goedgekeurd.
 2. U kunt slechts één keer deelnemen aan deze actie en deze actie geldt niet in combinatie met andere lopende acties.

Voorwaarden aanvraag

 1. Het aanvragen van een Mastercard is alleen mogelijk als u woonachtig bent in Nederland, ouder bent dan 18 jaar en een netto maandinkomen van minimaal € 1.150,- heeft (voor de aanvraag van een Mastercard Gold en Mastercard Black geldt een minimum netto inkomen van € 1.250,- ).
 2. Of u in aanmerking komt voor de door u aangevraagde Card hangt, onder andere, af van uw financiële situatie. Hiervoor zult u onder andere bij Stichting Bureau Krediet Registratie getoetst worden.

Doe binnen 90 dagen een aankoop met de Card

 1. Om gebruik te kunnen maken van het tegoed van € 25,- moet u binnen 90 dagen na ontvangst van de Card een geldige aankoop met uw Card te doen. Het tegoed van € 25,- kunt u wereldwijd besteden bij alle Mastercard Acceptanten. Indien u na ontvangst van uw nieuwe Card langer dan 90 dagen wacht met het doen van uw eerste aankoop vervalt uw recht op het cadeautegoed.
 2. Gecrediteerde, betwiste en frauduleuze transacties en transacties die niet door ICS zijn geautoriseerd, vallen niet onder de definitie ‘gebruikt voor een aankoop’ en zijn dus uitgesloten van deze actie. Transacties met betrekking tot de jaarlijkse Card-bijdrage, verzekeringsbijdragen, contante geldopnamen, gestorneerde betalingen en overboekingen van en naar de creditcard zijn tevens uitgesloten van deze actie.
 3. Indien u binnen een jaar na ontvangst van het cadeautegoed uw Mastercard opzegt, kan ICS u € 25,- in rekening brengen. Na opzegging van de Mastercard komt het resterende cadeautegoed te vervallen.

Overige actie voorwaarden en vragen

 1. Deze actie geldt niet:
  1. voor de aanvraag van een Extra Card.
  2. indien u reeds in het bezit bent, of in de afgelopen 24 maanden in het bezit bent geweest van een Mastercard Classic, Mastercard Gold, Mastercard Black, Visa World Card, Visa World Panda Card, Visa World Card Photo, Visa World Card Gold en/of Visa World Card Platinum bent u uitgesloten van deelname aan deze actie;
  3. als u niet aan alle gestelde voorwaarden voldoet.
 2. ICS behoudt zich het recht voor deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging vereist.
 3. U betaalt het eerste jaar geen jaarlijkse Card-bijdrage voor de Mastercard Classic , daarna betaalt u € 20,- per jaar. De Mastercard Gold kost het eerste jaar € 20,- en daarna € 32,50 per jaar. Een Mastercard Black kost € 204,- per jaar.

Deze actie is uitgeschreven door International Card Services BV, Wisselwerking 32, 1112 XP te Diemen.
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u zich richten tot International Card Services BV, Postbus 23225, 1100 DS te Diemen.